Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η μελέτη ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση της βιομηχανίας με τις τράπεζες και, κυρίως, την Εθνική Τράπεζα. Εξετάζεται η βιομηχανική πολιτική της σε αντιδιαστολή με εκείνη σε άλλους τομείς της οικονομίας, δεδομένης και της ανάγκης να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες μετά το 1922. Η πολιτική αυτή δεν περιορίζεται στις χορηγήσεις και τα δάνεια αλλά επεκτείνεται στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου, καθώς και στην επιβολή μεθόδων εξορθολογισμού στην οργάνωση. Η ανάλυση αυτή επιχειρεί να αποτιμήσει το ρόλο των τραπεζικών θεσμών στη διαδικασία ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης.