Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Lyceum Delendum est

Η εργασία αυτή αναφέρεται παρατηρώντας μια διαδρομή 34 χρόνων (1983-2017) στα ελληνικά λύκεια, Γενικό, Πολυκλαδικό και Πειραματικό, σε εκείνα τα γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στη διάλυση και απαξίωση της λυκειακής βαθμίδας στην Ελλάδα. Αποτελεί την προσωπική μαρτυρία ενός εκπαιδευτικού που υπηρέτησε από απλός καθηγητής έως τη βαθμίδα του διευθυντή, και υποστηρίζεται παράλληλα από έρευνες και στοιχεία που ξεπερνούν το προσωπικό αφήγημα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.