Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας

Θέμα αυτού του συμποσίου ήταν αν ό,τι συνήθως ονομάζουμε "κλασσική αρχαιότητα" θα έπρεπε να παορυσιάζεται στα ευρωπαϊκά σχολικά βιβλία κατά τον παραδοσιακό τρόπο, που ακολουθεί ένα σχέδιο χρονικής ακολουθίας και εξέλιξης, ή μάλλον κατά θεματικές ενότητες. Το πρόβλημα προσεγγίζεται στον τόμο αυτό από την οπτική γωνία των επιστημόνων ιστορικών που κλήθηκαν να προσφέρουν τα πορίσματα των ερευνών τους. Περιλαμβάνονται τα κείμενα: - Ευάγγελος Χρυσός, "Eine Einleitung" - Kostas Buraselis, "Des Konigs Philoi und des Kaisers Amici" - Lellia Cracco Ruggini, "Hellenism and Science in the Roman Empire" - J. K. Davies, "Greek and Roman Social History: Affinities and Differences" - Horst Dieter, "Κοινή ειρήνη und Pax Romana" - Panagiotis N. Doukellis, "Present europeen, Histoire grecque ancienne et Histoire romaine: tensions et apathies" - R. Malcom Errington, "Von der Struktur antiker zwischenstaatilicher Bezierhungen" - Peter Funke, "Staatbunde und Bundesstaaten. Polis-ubergreifende Herrschaftsorganisationen in Griechenland und Rom" - Theodora Hantos, "Menschen in einer hellenistischen Stadt - Einheit und Vielfalt" - M. B. Hatzopoulos, "State and Government in Classical and Hellenistic Greece" - H. E. Herzig, "Der alte Mensch in der griechisch-romischen Antike" - Frank Kolb, "Die Stadt in der griechischen und romischen Welt" - Dimitris J. Kyrtatas, "Religious Tolerance and Intolerance: Arguments from History" - Anne Ramou - Hapsiadi, "The Polis-state: Emergence, Growth and Decline" - Wolfgang Schuller, "Frauenleben in der griechischen Antike" - Ιω. Τουλουμάκος, "Η εικόνα της Μακεδονίας και του Μ. Αλεξάνδρου σε σχολικά εγχειρίδια ευρωπαϊκών χωρών"