Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ποια Ευρώπη;

[...] Στόχος του μικρού αυτού τόμου είναι να βοηθήσει το διάλογο που διεξάγεται, να φέρει πιο κοντά στον κάθε πολίτη τον προβληματισμό, τα επιχειρήματα και τις απόψεις επιστημόνων, πολιτικών, δημοσιογράφων και τις απηχήσεις από το διάλογο αυτό, όπως εμφανίστηκαν στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Η επικύρωση της συνθήκης του Μάαστριχτ δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας διαδικασίας, μιας πορείας προς την ενοποίηση, μιας πορείας ιστορικής, που εκφράζει τη βούληση των ευρωπαϊκών λαών για ένα καλύτερο μέλλον. Επιλέξαμε μια σειρά κειμένων και άρθρων, που αποτελούν, όπως νομίζουμε, αντιπροσωπευτικά δείγματα ενός σοβαρού προβληματισμού για ένα θέμα καθοριστικό για τη συγκρότηση της Κοινότητας, για την Ευρώπη και τους λαούςτης. Όπως εύκολα θα αντιληφθεί ο αναγνώστης, θελήσαμε με τα πρώτα κείμενα που δημοσιεύονται -Μέρος Α΄- να δώσουμε τον προβληματισμό για την Ευρώπη που οικοδομείται (τα κείμενα δύο επιφανών εκπροσώπων της Αγγλίας και της Γαλλίας, τα οποία δημοσιεύουμε στο τέλος του Α΄ Μέρους δείχνουν τους "τρόπους σκέψης" δύο Ευρωπαίων εταίρων μας), και στη συνέχεια -Μέρος Β΄- να προβάλουμε το διάλογο για τα επιμέρους ζητήματα - νομικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, παιδευτικά, εργατικά και άλλα. Η συλλογή των κειμένων αυτών, χωρίς αμφιβολία, δεν καλύπτει το όλο θέμα, αποτελεί όμως μια πρώτη προσπάθεια, μια μικρή συμβολή σε έναν γόνιμο διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί για πολύ χρόνο ακόμη. [...] (από τον πρόλογο των επιμελητών)