Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Οικονομική μεθοδολογία

Αξιολογώντας τα λάθη, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των οικονομολόγων, ο συγγραφέας προσπαθεί να μας διαφωτίσει κατά πόσο η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι χρήσιμη και εποικοδομητική. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγονται μεθοδολογικά λάθη ή παραλείψεις και θα ακολουθείται η μέθοδος που έχει αποδειχθεί ότι έδωσε τις ορθότερες ή και αποτελεσματικότερες προτάσεις και λύσεις. Επίσης, οι αρχές οι οποίες στηρίχθηκε η οικονομική επιστήμη και η πρόοδος της μπορούν να κατανοηθούν επαρκέστερα αν εξεταστεί η μεθοδολογική οδός που ακολούθησαν μέχρι σήμερα οι οικονομολόγοι. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση των εξής μεθοδολογικών θεμάτων: α) Σκοπός και περιεχόμενο της οικονομικής επιστήμης.β) Μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους οικονομολόγους.γ) Τρόπος με τον οποίο εισάγονται οι θεμελιώδεις οικονομικές υποθέσεις.δ) Τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών θεωριών.