Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ονοματολογία κτηρίων στον ελληνικό χώρο

[...] Αφορμή για τούτη την προσέγγιση δόθηκε από την υπόθεση πως, ενδεχομένως, η επιλογή ονόματος στο πεδίο αυτό δεν είναι τυχαία· το όνομα προτείνεται κατά πάσα πιθανότητα από τον ονοματοθέτη βάσει ορισμένων παραμέτρων -σημασιολογικών, λεξικολογικών, φωνολογικών κ.ά. Η παρούσα έρευνα περιορίζεται στη σημασιολογική και λεξικολογική προσέγγιση του υλικού. Ειδικότερα στην εργασία αυτή, επιχειρείται κατά πρώτο λόγο η συγκέντρωση, η εξέταση και η κατανομή σε πίνακες των ονομασιών που φέρουν τα κτήρια στον ελληνικό χώρο. Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται η ανάλυση του υλικού σε σημασιολογικό και λεξικολογικό επίπεδο. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)