Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η βυζαντινή Κύπρος 965-1191

Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να αγκαλιάσει τις πιο αμφιλεγόμενες και σκοτεινές πτυχές της ιστορίας της βυζαντινής Κύπρου. Με άλλα λόγια έχει ως στόχο την παρουσίαση μιας νέας οπτικής γύρω από τη μελέτη της βυζαντινής Κύπρου. Η παραδοσιακή ιστοριογραφία αντιμετωπίζει το θέμα μέσα στα γεγονοτολογικά πλαίσια. Στο βιβλίο αυτό δεν ενδιαφέρουν τα γεγονότα καθ' αυτά, αλλά η επίδρασή τους στον υλικό και πνευματικό πολιτισμό. Ιδεολογία και ουτοπία, συλλογικές νοοτροπίες, αριστοκρατία και υπάλληλα στρώματα. Αυτή είναι η σφαίρα ενδιαφερόντων του παρόντος βιβλίου.[...]