Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η κυπριακή εκπαίδευση ως διαδικασία σύγκρουσης-ρύθμισης του κυπριακού προβλήματος

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πορεία της κυπριακής εκπαίδευσης από την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα, παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις. Δίνεται έμφαση σε όλες τις πτυχές της εξέλιξης της εκπαίδευσης, κυρίως της δημοτικής, για να διαπιστωθεί η καλλιέργεια της σύγκρουσης, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, μεταξύ των δυο εθνοτήτων, των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το κύριο μέρος του έχει στηριχθεί σε θεωρίες κοινωνικοποίησης και απόκτησης ταυτότητας, στις μελέτες που αφορούν την ιστορική εξέλιξη του δομολειτουργικού σχήματος του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως επίσης σε θεωρίες ανάλυσης και επίλυσης της σύγκρουσης, στην πολιτική ανάλυση, σε πρωτογενείς πηγές, μελέτες, και άλλο αρχειακό υλικό που αφορά την περίοδο 1878 ως σήμερα. Μελετά - τη βρετανική αποικιοκρατική πολιτική στον κόσμο και την Κύπρο - τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από την αρχή της αποικιοκρατίας ως σήμερα - τα εμπλεκόμενα συμφέροντα που βοήθησαν στη σύγκρουση. Καταθέτει - προτάσεις πολιτικής - σενάρια λειτουργίας εκπαιδευτικού συστήματος μετά από μια λύση. Επιδιώκει - να προβληματίσει - να υποδείξει την ευθύνη στους πολίτες και την πολιτική.