Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος

Η ιστορία της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος συμβαδίζει απολύτως με τη σύγχρονη, δηλαδή του 20ού αιώνα, ιστορία της χώρας· όχι μόνο την οικονομική. Μια εμπορική τράπεζα δε σχεδιάζει ούτε πραγματοποιεί την οικονομική πολιτική· παρεμβαίνει, όμως, μέσω της άσκησης της δικής της πολιτικής, στο στάδιο της πραγματοποίησής της, και η επιτυχία των στόχων της μπορεί να αναδειχθεί σε παράγοντα διαμόρφωσης οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων· να δράσει, δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου -και του ιδιωτικού- βίου, ανάλογα και με το μέγεθός της, αφού μια εμπορική τράπεζα είναι ο ισχυρότερος έμπορος και, πολλές φορές, δημιουργός χρήματος -του μοναδικού δηλαδή ανταλλακτικού μέσου- και βασικός σύνδεσμος των αποταμιεύσεων με τις επενδύσεις. [...] Το Χρονικό αυτό επιχειρεί να ζωντανέψει, με σύντομα κείμενα και πλούσια εικονογράφηση, μερικούς από τους σταθμούς της μακρόχρονης ιστορίας της Τράπεζας, αλλά και τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα της περιόδου αυτής. [...]