Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και λοιπών πόρων του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα

Παρακολουθώντας τον τομέα της γεωγραφίας αλλά και τους άλλους τομείς της οικονομίας με τους οποίους σχετίζεται, τις παγκόσμιες μεταβολές, τις επιδράσεις του παγκόσμιου εμπορίου στη χώρα μας, στο παρόν και στο μέλλον, διαπιστώνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη των αναγκαίων μέτρων για αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών και λοιπών πόρων. Η επιλογή του είδους των προϊόντων, η ποιότητα, η ποσότητα, το κόστος παραγωγής και η οργάνωση της εμπορίας είναι στοιχεία πρώτης προτεραιότητας. Το τεράστιο αρνητικό ισοζύγιο πολλών γεωργικών κλάδων, όπως είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα και οι ζωοτροφές, η δυσανάλογη επέκταση διαφόρων κλάδων όπως είναι η καλλιέργεια της ελιάς για παραγωγή ελαιοποιήσιμων ελαιών, η επιβεβλημένη ποσόστωση σε άλλους κλάδους, όπως οι καλλιέργειες βαμβακιού και καπνού και πολλές άλλες αδυναμίες ελήφθησαν σοβαρά υπόψη για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της αναδιάρθρωσης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα πολλών οικοσυστημάτων της χώρας, τα οποία διαμορφώνουν συνθήκες παραγωγής προϊόντων άριστης ποιότητας και ικανοποιητικές αποδόσεις ελήφθη θετικά υπόψη για την αναδιάρθρωση. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)