Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός

[...] Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δώδεκα κείμενα που γράφτηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στο πρώτο μέρος μνημονεύονται αρχικά διάφορες κοινωνικές θεωρίες για τον πολιτισμό και εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη γένεση του μοντέρνου. Κατόπιν αναλύονται χαρακτηριστικά δεδομένα του μοντέρνου που προσδιορίζουν την πορεία του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από τη βαθμιαία επεξεργασία, εμπέδωση και διάχυσή τους, αναφέρονται ορισμένες μεταμοντέρνες θεωρίες και εξετάζεται ο ρόλος των ιδεών του μεταμοντερνισμού. Τέλος, μελετώνται βασικά δεδομένα και προβλήματα της ύστερης νεωτερικότητας. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται διάφορα σύγχρονα ζητήματα, όπως η ειρήνη και η ανθρώπινη ανάπτυξη, οι αξίες και τα προβλήματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οι σχέσεις βιοηθικής και βιοδικαίου σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ο ρόλος της ομορφιάς και της τέχνης στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και άλλα. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)